Kul med luftvapen

En kul hobby, det är att ägna sig åt luftvapen av olika slag. Det går att tävla med dem, skjuta prick på skoj och så vidare. Har man ett soft air gun går det dessutom att "leka krig" fast på seriöst sätt. Sporten i sig heter då just airsoft.

Om du ska köpa ett luftvapen, så måste du vara över 18 år. Du som är under 18 år får dessutom aldrig använda ett luftvapen utan uppsikt av en vuxen person. Det gäller även inom privat område. 

Olika luftvapen

Det finns som sagt olika varianter av luftvapen. Det finns bland annat luftgevär och pistoler. Dessa i sin tur kan även drivas på olika sätt. En sort är fjäderdrivna luftvapen. De laddas med muskelkraft samt att de alltid är redo att användas. Det enda du behöver ha är ammunition. Tänk på att rekylen är dubbelverkad och kan vara lite svårbemästrad

Det finns även kolsyredrivna vapen, som laddas med engångskolsyrepatroner. De är rekylfria samt är lätta att skjuta med. 

Du har även pneumatiska, tryckluftsdrivna luftvapen, PCP. De är till  konstruktionen ganska lika kolsyredrivna vapen, men oftast dimensionerade för ett högre tryck. Finns huvdsakligen i två varianter, pumpvapen som laddas mellan varje skott och reservoargevär (vanligen kallade PCP-vapen -  Pre-Charge Pneumatic) med en luftbehållare som rymmer komprimerad luft för flera skott.

Det finns även så kallade pumpvapen. De är då tryckluftsdrivna vapen men måste  pumpas innan varje skott och pumpen är inbyggd i vapnet. Pumpvapnen kan vara av typ Single-pump eller Multi-pump. Skillnaden är att Multipumpen kan pumpas flera gånger för ökad utgångshastighet.

25 Dec 2022